कोलाज

तुकड्या तुकड्यात विखुरलेलं अस्तित्व
गोळा करून उभं करावं स्वतःला,
म्हणून जोडत गेले एकेक ;
जुळतंही गेला प्रत्येक तुकडा.
नकळत मनानं पावती दिली
सुंदरच जमलंय...कोलाज!