तिनं जन्मायला हवं

तिनं जन्मायला हवं
तिनं जगायला हवं
तिनं शिकायला हवं
तिनं भक्कमपणे स्वतःच्या पायावर उभं राहायलाच हवं

आणि तिनं
रांधायलाही हवं
वाढायलाही हवं
तिनं सगळ्यांच्या नंतरच जेवायला हवं
उष्ट-खरकटं दुसरं कोण काढणार ?
आल्या गेल्याच दुसरं कोण बघणार ?
दुखल्या खुपल्या वेळेस हिनं घरात असायलाच हवं

बरं का,
तिनं देखणं दिसायलाच हवं
तिनं नीटनेटकं राहायलाच हवं
तिनं पुरुषाला सुखी ठेवायलाच हवं
तिनं वंशवेलीला वाढवायलाच हवं
तिनं घराण्याच्या अब्रुलाही  जपायलाच हवं
तिनं संगोपनही नेटकं करायलाच हवं
फक्त तिनं
हिशेब नकोच करायला
प्रश्न नकोत विचारायला
घरचे सांगतील ते सगळं सगळं तिनं ऐकायला हवं

पण , पण तिनं जन्मायला हवं तिनं जगायला हवं
तिनं शिकायला हवं
तिनं स्वतःच्या पायावर भक्कमपणे उभं राहायला हवं

~कामिनी फडणीस केंभावी

पद्मावती

खिलजी #padamavati
संपूर्ण कथानक या नावानी व्यापलेलं असताना चित्रपटाचं नाव पद्मावती असं ठेवायची अवदसा  का सुचली असावी भन्साळीला ??
खिलजीवर कथानक लिहिलं असतं तर अजून धमाल आली असती. पदमावती च पात्र म्हणजे उगा तांबडा  रस्सा सोसेना खायला म्हणून डबल का मिठा खावा नंतर असं जरास वाटलं.

भन्साळी नी डिझाईन केलेला आणि रणवीर नी उभा केलेला खिलजी अक्षरशः वेड आहे .

एखाद्या स्त्रीच्या सौंदर्याच्या नुसत्या वर्णनानी एवढा वेडावून जाणारा आणि तिला मिळवण्यासाठी जमीन आसमान एक करणारा  एक योद्धा . कथानक काल्पनिक का ऐतिहासिक हा मुद्दा फारच गौण वाटला. एक स्वतंत्र कलाकृती म्हणून बघायला मला आवडलाच .

भन्साळीचे सिनेमे त्यातल्या वेषभूषेसाठी , सेट साठी , नृत्यांसाठी, संगीतासाठी बघायला आवडतात.

महाग बिहाग नाही नेहमीच्या रेट मधे तिकीट मिळालं 😀

G O T प्रभाव फार जाणवला . बाकी कोणाला  नाही  का जाणवला ? 🤔

खारुताईया फांदीवर त्या फांदीवर
उड्या मारते खारुताई

कुठले उंबर नक्की खाऊ
पेच पडोनी लागे धावू

त्या तिथले फळ रसाळ दिसते
दडून बसते तिथेच माऊ

इकडे येती लुच्चे पोपट
संपवतील ते सारे पटपट

समोरचे तर खाऊन घेऊ
नंतर येवो पोपट माऊ
~~~

जात बोलते काहीबाहीजात बोलते काहीबाही
इतिहासाची फुटते लाही
आम्ही मोठे आम्ही जेते
दंड थोपटून तयार बाही
अमुचे पूर्वज गाऊ गाथा
कुणास वाटो त्राही त्राही
पेच भयंकर दुही दिसावी
नको घडाया  ऐसे काही
पुन्हा एकदा उलटू पाने
समजुन घेऊ ती शिवशाही

~कामिनी फडणीस केंभावी

घर

घर
या घरात वावरत नाही आताशा कोणी
तसं फार जुनं नाहीये घर खरंतर
काही दशकं; एवढच वय असेल घराचं
फार लाघवी आहे हे घर ,
घरात राहणाऱ्यानाच  नाही तर
जाणाऱ्या येणाऱ्या सगळ्यांना अगदी
घरातील  मोलकरांना सुद्धा
जीव लावायचं हे घर
...
काही वर्षांपूर्वी एक कवडसा खेळायचा घरात;
अलीकडे डागडुजी, रंगकाम झाल्यामुळे त्याचही  येणं थांबलच कायमच.
...
स्वच्छ  उन्ह वारा यावा म्हणून आवर्जून बसवलेल्या फ्रेंच विंडो बंद असतात आणि त्याच्या आत असणारे जाड दुहेरी पडदे देखील ओढून  घेतलेत या घरानी
...
या घराला स्मरत असतात साजरे केलेले अनेक उत्सव
घरातल्या सगळ्यांनी मिळून केलेल्या गमती जमती
त्या दोघांच्या एकांताचे अनेक सोहळे
त्याला बघाव वाटत त्या सगळ्यांना , बाहेरच्या जगाला पुन्हा एकदा;
नाही म्हणायला
स्वयंपाक घराच्या exhaust  फॅन च्या खिडकीतून या घराचा अतिशय लाडका लेकुरवाळा औदूंबर तेवढा दिसत राहतो
खूप मोठा झालेला .

~कामिनी केंभावी
४ डिसेंबर २०१७