इथे न यमुना इथे न गोकुळ

इथे न यमुना इथे न गोकुळ
गोपसुतांची इथे न वर्दळ
कसा राहिला भरून अजुनही
वैजयंती ग, तुझाच दरवळ?

कृष्ण कुठे का आता उरला ?
कुणीच नाही त्यास पाहिला
सांग सानिके सूर तुझे हे
आजही असती निर्मळ मंजुळ?

वैजयंती वा असो सानिका
जगा भुलवते तुझी राधिका
युगे लोटली अजुन तरीही
चराचरातुन कृष्णच केवळ