जरा स्पंदनांना सांभाळ राणी

स्वर:- जयदीप बगवाडकर
जरा स्पंदनांना सांभाळ राणी
ऐकेल कोणी अपुली कहाणी

इथे मी तिथे तू तरी भास होतो
कसा जीव वेडा तुझ्यापास रमतो
शहारुन फुलते पहा रातराणी
कशाची नशा ही सुगंधी सुगंधी
नाहीस जवळी तरी गूज कानी
सजे रात्र ऐसी तुझ्या आठवांनी

किती दूर झालो तरी ना विसरलो
चंद्रासवे मी तिथे रोज येतो
स्पर्शून घेतो तुला चांदण्यांनी

http://gaana.com/song/chandanshela/jara-spandanana-sambhala-rani-1220228

छाटणी

सुशोभिकरणासाठी म्हणा किंवा सावलीसाठी  म्हणा.   इमारतीच्या भोवताली लावलेली निरनिराळी झाडं, अशोकाची, कडूलिंबाची आणि  आगंतुकासारख त्यां बाकी झाडांच्याच ओळीत  मीही त्यांच्यातच म्हणून उगवलेल , त्यांच्या  बरोबरीन वाढलेलं औदुंबराच एक मुख्य झाड आणि त्याच्या संगोपनात वाढलेलं त्याच एक बाळ झाड.

ही झाडं लावताना कल्पना नसावी ,  की  एवढी उंच जातील ही झाडं, अगदी शेवटच्या मजल्याच्यांही वरती पोचतील.

आता काल-परवा म्हणे,  "अंधार व्हायला लागलाय.   फार कचरा पडतोय  पानांचा! "   एवढी वर्ष जाणवलाच  नव्हता ? खरंच? .
सरसकट सगळ्या झाडांची छाटणी झाली.
अशोक अगदी बुंध्यापर्यंत  आले.  कडुलिंबाच्या, औदुंबराच्या मधे  मधे येणा-या सगळ्या  फांद्या छाटल्या.
...
मागच्या बाजूच्या बैठ्या चाळीच्या परिसरातल सगळंच दिसायला लागलय
उन्हं भसकन घरात शिरायला लागली आहेत...
एवढ, असं थेट उन्हं झेलायची सवय गेलीच होती अलीकडे.
...