ही कुठली दुनिया असली?

देव काकांचा हिवाळी अंक
शब्दगाऽऽरवा २०१०: प्रकाशित झाला त्यात दिलेली ही कविता.

स्पंदनात घुमते मुरली
दरवळतो ऋतू एकांती
ना चौकट याला... कसली
ही कुठली दुनिया असली?

लडिवाळ दिशा बोलती
फुलपान सवे गुणगुणती
ही कसली भाषा... इथली?
ही कुठली दुनिया असली?

हा कसला अजब जिव्हाळा?
मन फुलते; पाणी डोळा
ही ओढ कशी... आगळी?
ही कुठली दुनिया असली?
~श्यामली