जपमाळ

नाहीयेस कुठेही
सगळ्या नुसत्या कल्पनाच आहेत
समोर जे दिसतंय तोही केवळ भास,
समजावतीये मी मनाला,
पण मग प्रत्येक श्वासाबरोबर
अपोआपच ओढल्या जाणा-या या जपमाळेच काय?
हेही थांबवायला हवं...

2 comments:

yog said...

kharch man ved asat...

श्यामली said...

धन्यवाद योग :)