एकच व्हावा घाव सणाणून


एकच व्हावा घाव सणाणून श्वासही जावा क्षणी ओसरून
प्रश्नही सुटतील, सरतील आशा; नसता जीवन कुठे निराशा?
त्या आधीपण असे घडावे; ओल सुकावी हृदयामधली,
स्नेह नसावा कोणाचाही,लोभ सुटावा सगळ्यामधला..
नको कुणीही मार्गावरती हाक मारण्या पाठी येवून

रेंगाळत मी उगाच फिरता; आठवतील मग जुनीच गाणी
आणि कुणाला तश्यात माझ्या डोळ्यातील मग दिसेल पाणी
पुन्हा नव्याने घडेल सारे, पुन्हा वाढतील व्यर्थ पसारे
बास जाहले अता ईश्वरा! नाही समजत तुझे इशारे...
काय हशिल तू सांग एकदा; अजून राहू कितीक थांबून?

No comments: