देहावर मोहरली रिमझिम सावरिया


देहावर मोहरली रिमझिम सावरिया
अधरावर गुणगुणली थरथर सावरिया

लगबग बघ न्यासांची
तगमग या श्वासांची
स्पर्श स्पर्श छेडती; राधा सावरिया
न्यासांना, श्वासांना साज दे सावरिया...
साज दे सावरिया

खोल खोल अंतरात
दीप चेतले कितीक
रात्र राही थांबुनी; आता सावरिया
चेतवल्या स्वप्नांना साद दे सावरिया...
साद दे सावरिया

No comments: