थोडंसंच सांभाळावं लागतं आता

थोडंसंच सांभाळावं लागतं आता,
आकाश निरभ्र असतानासुद्धा
कायमच जाळत जाणारे विजेचे लोळ
ऋतू बदलताना तेवढे त्रास देतात
एकदा या झालेल्या बदलाला झाड सरावलं ;
की पुन्हा राहतंच ताठ उभं
नव्या ऋतूच्या स्वागतासाठी
...
तरी थोडंसं सांभाळावं लागतच..

No comments: