अपेक्षा

मावळत्या प्रत्येक दिवसाला
वचन द्यायचं
उद्यापासुन नाहीच ठेवायच्या
काही अपेक्षा
आणि हा "उद्या"येईल
ही अपेक्षा करत रोज वाट बघायची
उद्याचीच...

1 comment:

माणिक said...

ही अपेक्षा करत रोज वाट बघायची
उद्याचीच... vvaah !