चारोळी

काय अजुनी तु्जकडे
आठवांचा गाव आहे?
हास वेड्या, बघ जगण्या
अजुनी जरासा वाव आहे

No comments: