पुरावे

कुणी मागायचे किती
अन शोधायचे किती
पुराव्यासाठी पुरावे
सांग मी द्यायचे किती

No comments: