वादळ

वादळाला का कधी कोणी मर्यादा घालतं?
येतंय येऊ द्यावं
जातंय जावू द्यावं
आपण मात्र त्याच्याकडे तटस्थपणे बघावं
अडकू नये जराही
वाहू द्यावं निवांत
नेतो वाहवून म्हणालं तर थोडंसं बरोबर वाहावं
वेग जरा मंदावल्यावर हळूच बोट सोडावं
...
बरोबर वाहवलो तरीही नुकसान तसं फारसं नाही
उरेल मागे फक्त...खाली बसलेला धुराळा...
आणि कोसळलेली इमारत...
...दुखावलेल्या मनाची.

No comments: