राहीले ओठांवरी

बोलायचे काहीच होते,बोलले काहीतरी
ओठातले हे शब्द माझे राहिले ओठांवरी
स्वप्नातील मूर्त तीही राहिली स्वप्नांतरी
ओठातले हे शब्द माझे राहिले ओठांवरी
साहवेना ही व्यथा तू भेट ना रे क्षणभरी
ओठातले हे शब्द माझे राहिले ओठांवरी
ऐक ना! अखेर ही रे,चालले मी दुस-या तिरी
ओठातले हे शब्द माझे राहीले ओठांवरी
श्यामली!!!