कागद....शाई

अचानक आज वाटलं चला लिहाव काही
छे! परत तेच..

कोरा नसलेला कागद आणि काळीज ठीबकणारी शाई

No comments: