नेमाने घडते सारे..

नेमाने घडते सारे..थांबले कुठे ना काही
तरीही सलते अजुनही आता; नाहीस तू  आई

प्राजक्ताचा तसाच दरवळ
वेलींवर फुलतेही जाई...
नाहीस तू ; तरीही...आई

अंगणातली तुळस तुझ्या ग
आता गाते अंगाई
नाहीस तू; म्हणून आई

दार काढते दृष्ट आता अन
आशीर्वाद उंबरा देई
नाहीस तू; म्हणून ...आई 

व्यथा अशी ही सरेल कैसी?
उत्तर मिळते; नाही
दिन ढळताना, क्षण सरताना
झरते बघ ही शाई...नाहीस तू आई

No comments: